Competitie

Competitie

Uit de recreatieve gym worden de meisjes geselecteerd die zichtbaar talent hebben voor de turnsport en die het aankunnen om wat meer te trainen. 


De meisjes van competitie komen dan wekelijks 5u-14u trainen afhankelijk van welk niveau de gymnasten aankunnen.


Tijdens de lessen werken ze op lenigheid, kracht en techniek van basiselementen op de vier verschillende toestellen nl. vloer, balk, brug en sprong. Met de geslecteerde gymnasten nemen we deel aan het competitiecircuit van de GymnastiekFederatie Vlaanderen VZW


Onze meisjes nemen deel aan toestelturnen op het niveau Recre@, I-niveau, B-niveau, C- niveau en we hebben ook enkele topsportgymnasten die op A-niveau turnen in de topsportschool 


Tumblinggymnasten nemen deel aan het B of C niveau.


Deelname is enkel mogelijk na selectie na het afleggen van een aantal testjes.


Interesse in competitie turnen? Mail marieke@ktvkortrijk.be