ktvkortrijk©2018 • Privacy Policy • Terms of Use
     

 

Nieuws

 

 

Folder 2019-2020

Download onze folder!

 

 

• Volg onze vereniging op Facebook

 

 

 

 

 

 

KONINKLIJKE TURNVERENIGING KORTRIJK VZW

 

Koninklijke Turnvereniging Kortrijk

 

 

 

Data
09/11/1890 “Met eenparige stemmen is de Maatschappij aan den Belgische
Turnbond aangesloten”
07/08/1892 “Inhuldiging van het vaandel”
08/04/1893 “Gift eener som van 100 BEF (€ 2,48) aan de Maatschappij
door Zijne Majesteit den Koning”.
27/06/1899 “Heren Adolphe Baelde en M. Bout schenken aan de
Maatschappij verscheidenen tuigen en toestellen”.
10/10/1905 Een gulden boek werd aan de Maatschappij geschonken door den Heer Alex Bican van Parys.
24/01/1909 “Genegenheidsbetooging den heer Fl. Ducaté ter eere. Een prachtig gulden uurwerk (chronometer) werd als aandenken geschonken”.
Reeds van in het begin werd er deelgenomen aan wedstrijden
23/08/1890 internationale wedstrijd werd deelgenomen en dat in Tourcoing.
In het “Concours en section” 3e division werd de 1ste prijs behaald
07/06/1897 Te Roubaix werd op het fête féderale Francaise de 2de plaats behaald voor het “concours poses plastiques” en dat gaat zo verder.

Die periode, met talrijke wedstrijden in het buitenland, kent 2 hoogtepunten In 1912 als Belgische vertegenwoordigers in Tunis en in 1930 deelname aan de Franse federale feesten in Algerije.

Foto uit 1912

20/04/1913 De turnvereniging werd uitgebreid met : “ Stichting der Afdeeling voorbereiding tot den krijgsdienst DeToekomst”.
06/05/1919 Zijne Majesteit de Koning Albrecht verleent “La Courtraisienne” de titel van Koninklijke Maatschappij.
De vereniging kreeg dus de toelating “Koninklijk” aan haar naam toe te voegen en bij deze gelegenheid werden 3 verdienstelijke leden gehuldigd nl. de heren Adolphe Baele, Florimond Ducaté en Georges Vervaecke.
8 juli 1920 “La Courtraisienne” vierde haar dertigjarig bestaan en bij die gelegenheid werd een buitengewoon galaturnfeest op de Grote Markt te Kortrijk ingericht. (herinneringsbrochure)
14/03/1925 Naar aanleiding van het 35 jarig bestaan werd op zaterdag in de zaal ONS HUIS op 14 maart 1925 een “Grande Fête de Gymnastique” - Groot turnfeest” ingericht. (affiche) (programmaboekje)
1940 De viering van het vijftigjarig bestaan had plaats veertien dagen voor het uitbreken van de oorlog.
Enkele verdienstelijke pioniers van de turnsport werden toen gehuldigd, nl de heren Ducaté, Vervaecke en Vanstaeceghem
De mobilisatie van 1939 en de oorlog van ‘40-’45 betekende voor de eertijds bloeiende vereniging een spijtige achteruitgang, zodat er in 1945 nog slechts een kleine kern overbleef.
Tijdens de oorlogsjaren (waarbij een generatie turners verloren ging) bleef slechts
een kleine kern in het geniep verzamelen en clandestien actief.Op het einde van 1944 verloor de turnclub daarenboven haar bestuurder Ducaté.

1945
Pas in 1945 werd de club met enkele vooroorlogse bestuursleden en leden G. Vervaecke, Gaston Holvoet, Jules Vanthuyne en Georges Ottevaere weer nieuw leven ingeblazen. Er diende nagenoeg van niets opnieuw gestart te worden.

Het lukte hen maar ze werden onmiddellijk geconfronteerd met het eeuwige zaalprobleem.
In een tijdspanne van 20 jaar werd niet minder dan 10 keer verhuisd
en het vinden van een geschikte oefenzaal bleef gedurende vele jaren als een donkere wolk boven de uitbreidende club hangen.

Zo wordt in een 20 jaar rondgezworven en onderdak gevonden in :
De Gulden Arend, Het Vlaams Huis (2x), het brandweerarsenaal, Het Koninklijk Atheneum, Royal Club, het verlaten ouderlingengesticht rechtover het St.-Niklaasinstituut en tenslotte bij De Broeders Van Dale waar in 1970 nog een deel van de lessen doorging.

12/06/1949
Naar aanleiding van het 60 jarig bestaan van de turnvereniging “La Royale Courtraisienne” het XVIIe West-Vlaanderen Gouwfeest te Kortrijk door en dat onder het ere-voorzitterschap van Z. Exc. De Heer Ridder Pierre van Outryve d’Ydewalle, Gouverneur van West-Vlaanderen.

In de plaatselijke pers lezen wij dat er : “indrukwekkende oefeningen werden gehouden door buitenlandse verenigingen”.

22/05/1960 met een galagouwturnfeest werd het 70 jarig bestaan gevierd
1963 Na het plots overlijden van voorzitter Gaston Holvoet en secretaris Jules Vanthuyne staat de vereniging er weer slecht voor. In 1963 start een nieuw bestuur onder het voorzitterschap van Cyriel Devos bijgestaan door Georges Ottevaere. Iets later met de actieve medewerking van secretaris Gilbert Coussement. Die achtereenvolgens penningmeester, secretaris en voozitter in opvolging van Cyriel Devos wordt.
15/03/1970 Ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan in de Stedelijke Bibliotheek, Guido Gezellestraat te Kortrijk, een plechtige opening van een tentoonstelling, gewijd aan het verenigingsleven, gehouden.
Er was tevens een academische zitting in de bovenzaal van het Stadhuis te Kortrijk. De spreker was professor Marcel Hebbelinck, nationaal voorzitter van de Koninklijke Belgische Turnbond.
21/03/1970 Galafeest der West-Vlaanderengouw in het Stedelijk Sportcomplex Wembley Moorseelsestraat te Kortrijk (programma 80-jarig bestaan)
1975 Het kleine groepje keurturners, dat ondanks alles volhoudt, schenkt moed aan het bestuur.
Zij behoorden in 1975 tot de beste propagandisten van het olympisch turnen in België.
Zij namen deel aan provinciale en nationale kampioenschappen in Watrelos, Tubize, Buizingen, Vorst, Gent en in de omgeving van Parijs.
Zij kunnen weer aanknopen met de oude internationale traditie, die de vereniging jarenlang een onovertroffen buitenlandse faam bezorgde (naast wedstrijden in Nancy, Mulhouse, Parijs e.a. in 1912 in Tunis en in 1930 Algiers ).
Om de reiskosten te kunnen betalen dienden als “jammerlijke noodzaak bedeltochten” in de stad ondernomen te worden.
17/01/1976 Internationaal tornooi in het stedelijk sportcentrum in de Moorselestraat
08/01/1976
Naar aanleiding van het 85 jarig bestaan en het daaraan verbonden internationaal treffen van zaterdag 17 januari lezen wij in het dagblad
Het Volk” van 08 januari 1976 het volgende :
“Dat de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk intussen erin geslaagd is enkele verdienstelijke jongeren op te leiden en op een reeds behoorlijk nationaal peil te brengen bewijst haar levenskracht en inzet”.
1979 Alain Coussement wint de kampioenstitel van de Vlaamse Liga
Begin jaren'80 Begin jaren '80 onderging het bestuur opnieuw heel wat veranderingen.

Inmiddels werd met een nieuwe discipline gestart ; de tumbling.

17/11/1990

Het eeuwfeest werd besloten met een groots opgezette gymgala in het sportcomplex De Lange Munte te Kortrijk. Hiervoor werd beroep gedaan op groepen die werden geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen op de 9de World Gymaestrade, die in 1991 doorging te Amsterdam, en op Polygymnia, de Kortrijkse dansgroep.

Op 08/11/1990 lezen we in het dagblad “Het Laatste Nieuws” : “benevens
sportieve verzuchtingen heeft Voorzitter Coussement nog een wensdroom
te beschikken over een ‘echte’ turnzaal die dan uitsluitend gebruikt zou
worden voor gymnastische activiteiten”. Of het Stadsbestuur evenwel zo’n
gul verjaardagsgeschenk in petto heeft valt toch sterk te betwijfelen”.

 
ontvangst op het stadhuis


G. Coussement - A. Sansen - De Cabooter - C. Van Crayveld
-Voorzitter - Burgemeerster- - Schepen - - Secretaris –

Georges Ottevaere - Henri Ottevaere - Kamiel Vlieghe - Roger Delporte – Erika Tomme – Pierre Bolle – Hilde Van Canneyt – Raoul Ottevaere – Mvr. Vanneste.

  Voor het 100 jarige bestaan van de vereniging werd een herinneringsplaat en een telefoonkaart uitgegeven.
1992 Galafeest
 

Elk jaar organiseren we een turnfeest