ktvkortrijk©2018 • Privacy Policy • Terms of Use
     

 

Nieuws

 

 

Folder 2019-2020

Download onze folder!

 

 

• Volg onze vereniging op Facebook

 

 

 

 

 

 

KONINKLIJKE TURNVERENIGING KORTRIJK VZW

 

Koninklijke Turnvereniging Kortrijk

 

 

 

Missie

 

De Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw wil bijdragen tot de algemene lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van haar leden. Zij organiseert hiervoor een zo ruim mogelijk aanbod aan disciplines binnen de gymnastieksport binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader. Het aanbod is gericht op alle leeftijden (met uitzondering van seniorengymnastiek) en bevat zowel een recreatief als competitief luik. De turnvereniging wil haar leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding laten genieten in een gezellige, ongedwongen en sportieve sfeer. Zij hecht bovenal bijzonder veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking , vertrouwen en vriendschap. De Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw wil dan ook meer zijn dan een vereniging waar geturnd wordt.

 

Doel voor recreantenafdelingen

De Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw voor jonge kinderen (vanaf 2,5 jaar) de basisontwikkeling voor alle andere sporten meegeven. Recreatieve sportbeoefenaars moet de kans geven worden om met een brede waaier aan vormen van de  gymnastiek kennis te maken met deze sport en dit op een kwalitatief hoog niveau. Recreanten maken hier kennis met toestelturnen, mini-trampoline, dubbele mini-trampoline, tumbling, airtrack en grote trampoline. Met de recreantenafdeling biedt de turnvereniging graag de mogelijkheid om, naast het (school-)werk samen met vrienden te sporten in trainingsgroepen die zowel op sportief als mentaal vlak aansluiten bij ieder individu.


Doel voor de competitieafedling

Met een doorgedreven selectie en intensieve trainingen leidt de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw talentvolle gymnasten op binnen de discipline artistiek gymnastiek dames. Deze gymnasten nemen deel aan wedstrijden en demonstraties op I-C en Recrea@-niveau AGD.

Bij de jongselectie Artistieke Gymnastiek Dames beoogt de turnvereniging de allerjongsten te laten deelnemen aan wedstrijden op I-niveau. Het einddoel bestaat erin te kunnen deelnemen aan wedstrijden op C-niveau. Gymnasten die na een aantal jaar onvoldoende sterk blijken om te blijven deelnemen aan wedstrijden op het C-niveau,  kunnen aansluiten bij de groep Artistieke Gymnastiek Dames Recrea@niveau met het oog op het behalen van goud.

 

Visie


De Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw is ambitieus en streeft steevast naar een continue verbetering van de organisatie en het aanbod opdat zij een gezonde en kwalitatieve turnvereniging wil zijn. Alle gymnasten en het plezier in de turnsport staan daarbij centraal, en succesbeleving vormt de belangrijke stimulans om te blijven bewegen.

Op heden bestaat het sportaanbod uit volgende disciplines:

 

  • Kleuterturnen vanaf 3 jaar
  • Recreatief toestelturnen voor jongens en meisjes
  • Recreatief turnen 'airtrack en trampoline' voor jongens en meisjes
  • Toestelturnen voor volwassenen
  • Artistieke Gymnastiek Dames

In de toekomst wil de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw haar aanbod uitbreiden. Enerzijds wil de vereniging extra disciplines aanbieden voor de reeds geviseerde doelgroepen, anderzijds wil de vereniging ook andere doelgroepen gaan aanspreken. Daarbij kan gedacht worden aan studenten uit de opleiding Lichamelijke Opvoeding die zich willen specialiseren in de turnsport; peuters voor peutergym; moeders voor mama&baby-gym.

De trainers van de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw worden voortdurend gemotiveerd en gestimuleerd zich bij te scholen en cursussen te volgen. Dit met het oog op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de trainingen die de gymnasten van de vereniging genieten. Het streefdoel bestaat erin dat elke gymnast training krijgt van een gediplomeerd trainer. Mede in het licht van een hoog kwaliteits- en intentisiteitsniveau, vinden de trainingen plaats in kleine groepen. Op heden beschikt de vereniging over een turnzaal en veel specifiek turnmateriaal. Om het aanbod aan disciplines te kunnen uitbreiden en ook het kwaliteitsniveau op een hoger echelon te brengen, streeft de vereniging weliswaar naar een eigen turnhal.

Om de sociale contacten tussen de vereniging, haar trainers, haar leden, de ouders van de leden en al deze actoren onderling te verbeteren en te onderhouden, worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er het jaarlijkse turnfeest, turnen met familie, enz.

Maatschappelijk engagement is niet weg te denken bij de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw. Bij evenementen en activiteiten georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen  en/of de Stad Kortrijk en/of andere sportclubs, is de vereniging steeds bereidwillig te helpen.

Verder nemen de bestuursleden en trainers op regelmatige basis deel aan vergaderingen van andere organisaties en instanties van allerlei aard. Dat komt de uitwerking, aanvulling en bijschaving van de missie en de visie van de turnvereniging alleen ten goede. Tijdens de interne bestuurs- en trainersvergaderingen staat evaluatie in de meest brede opvatting centraal. Onze visie en missie kunnen enkel gewijzigd worden nadat deze besproken en aanvaard zijn op de algemene vergadering van Turnvereniging Kortrijk vzw.

 

 

 

 

 

Update 2013